Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 26.07.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej, dostawa dwóch rodzajów folderów wg załaczonych projektów przesłanych wykonawcy po rozstrzygnięciu zapytania cenowego. Ilość 5.000 szt. każdy folder dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dwa foldery dla projektu  Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę dwóch rodzajów folderów w ilości 5000 szt. każdy.
  2. Specyfikacja folderu (identyczna dla obu projektów):

wymiar: 210×594+3mm-spady

kreda mat – 170g

druk dwustronny kolorowy (4×4) CMYK

falcowanie harmonijkowe – sześć skrzydełek (po złożeniu format DL)
lakier dyspresyjny

  1. Folder musi zawierać: nazwę beneficjenta (Muzeum Polskiej Piosenki), tytuł projektu (Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki), cel projektu (wykorzystanie potencjału i dziedzictwa kulturowego dorobku polskiej piosenki do rozwoju i promocji sztuki współczesnej, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej), zestaw logo – znaki FE i UE (wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej do pobrania na portalu: funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja), adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
  2. Druk nierozmazujący się, materiał drukowany czysty, dobrze wyschnięty, bez śladów odbitego druku,
  3. Opracowanie projektów graficznych należeć będzie do Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania zamówienia, w dniu podpisania zlecenia z wybranym Wykonawcą.
  4. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy

SZCZEGÓŁY: ZAPYTANIE – FOLDERY

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.