Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 05.12.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86
fax: +48 77 544 12 34,

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie 1000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję 1000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii w specyfikacji jak poniżej oraz zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi jak również przy uwzględnieniu ewentualnych, uszczegóławiających wytycznych Zamawiającego przekazywanych w toku realizacji zamówienia.
  1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Opakowanie:

Pudełko kartonowe (spód i wieko) (grubość – 1,5-2,5 mm, 915-1500 g/m²). Nadruk na wieku (front i grzbiety) oraz  na spodzie (CMYK 4+0). Wymiary: wieko – 33,5×33,5cm, głębokość 5,25-5,75cm; Spód 32,5×32,5cm głębokość 5-5,50cm. Uszlachetnienie na froncie – lakier UV błyszczący lub matowy.

Plastikowa lub tekturowa wytłoczka na poszczególne elementy w kolorze czarnym:

Wytłoczka w rozmiarze 32,5×32,5cm z wytłoczonymi przegródkami dopasowanymi do rozmiarów poszczególnych elementów wydawnictwa, głębokość 5-5,5 cm.

Plansza:

4 moduły o wymiarze 31,75×31,75cm (12,5×12,5 cali) każdy, rozmiar po rozłożeniu 63,5×63,5cm (25×25 cali), nacięcie wzdłuż środkowej krawędzi tak, żeby umożliwić składanie; grubość  kartonu 1,0-1,5 mm 610 915 g/m², nadruk CMYK (4+1), folia matowa od frontu.

Kartonowe opakowanie na kartoniki do rozgrywki w Cover Memory:

Box jak na płyty CD (spód 125×125 mm, głębokość 22,5-25 mm), grubość kartonu 2,0 mm.  Kartoniki układamy w pudełku piętrami po 9 kartoników, co daje w sumie 12 warstw = 108 sztuki (54 pary = około 18 mm wysokości). W środku tekturowa kratownica, żeby kartoniki nie latały oraz dołączona instrukcja (patrz: Instrukcja do gry Memory oraz spis okładek użytych w grze).

Kartoniki do gry Memory:

Rozmiar 40×40 mm, grubość – 1,5mm 915 g/m², nadruk dwustronny CMYK, 108 tekturowych kartoników w zestawie (54 pary).

 Instrukcja do gry Memory oraz spis okładek użytych w grze:

8 str. (CMYK) 120x120mm, szyta zszywkami, jak wkładka do CD, papier o gramaturze 150g/m lub wyższej.

 4 x obwoluta lub slipcase na zestawy pytań (4 talie po 75 kart drukowanych dwustronnie):

Nadruk CMYK (4+0), format odpowiedni dla kart w rozmiarze 142,5×142,5mm (gramatura 250 g/m²).

 4×75 kart pytań:

Karta pytań jest drukowana dwustronnie; rozmiar netto: w rozmiarze 142,5×142,5mm  (gramatura  300-350 g/m²), druk dwustronny CMYK. 150 kart pytań (2 talie bez obowluty/slipcase’a) nie powinny być grubsze niż 50-52,5 mm.

1 x kość do gry:

1 x kość klasyczna ( K6 16 mm – plastik ekstra, czarna lub bordowa z białymi oczkami).

1 x kość specjalna:

1 x kość specjalna (K6 16 mm, z kolorowymi kółkami w kolorach: niebieskim, czarnym, zielonym, czerwonym, żółtym i białym), materiał plastik ekstra, opcjonalnie drewniana.

2 x pudełka na kasety magnetofonowe z nadrukiem (standy na 2 talie kart skojarzeń):

2 x białe pudełka bez ząbków (full kolor) z jednokolorowym nadrukiem na froncie oraz grzbiecie pudełka.

2 talie kart skojarzeń:

2 x talia, 55 kart, rozmiar 100x650mm (format zbliżony do kasety magnetofonowej), CMYK (4+1), uszlachetnienie lakier dyspersyjny matowy plus lakier uv wybiórczo na rewersie karty.

1 talia kart zdarzeń:

Talia, 55 kart, rozmiar 100x650mm (format zbliżony do kasety magnetofonowej), CMYK (4+1), uszlachetnienie lakier dyspersyjny matowy plus lakier uv wybiórczo na rewersie karty.

Dysk Dżokery – 2 talie po 8 kart

Rozmiar 100x650mm (format zbliżony do kasety magnetofonowej), CMYK (4+1), uszlachetnienie lakier dyspersyjny matowy plus lakier uv wybiórczo na rewersie karty, zaokrąglone rogi.

Pionki do gry:

4 pary pionków w różnym kolorze ( 4×2 w różnych kolorach, np. pomarańczowe, jasno zielone, jasno niebieskie i różowe), wysokiej jakości plastikowe pionki (mogą być z innego tworzywa np. drewniane), średnica podstawy: 12~15 mm a wysokość pionka 25~30 mm.

Znaczniki:

21 znaczników w jednym kolorze (żółty lub złoty) orientacyjne wymiary 10x10x10mm, z drewna lub plastikowe, preferowany kształt znaczników to graniastosłup o podstawie gwiazdy pięcioramiennej, najlepiej identycznej jak na planszy w grze.

Kartonowe-bilety (punkty festiwalowe):

3 rodzaje (5 pkt, 2 pkt, 1 pkt) w sumie 360 kartoników – wszystkie w takim samym rozmiarze: 60x30mm, grubość 0,5mm, druk dwustronny CMYK, sklejane jak bloczki biletowe komunikacji miejskiej; 1 bloczek (60 sztuk) – 5 pkt; 2 bloczki (60 sztuk) – 2 pkt, w sumie 120 sztuk; 3 bloczki (60 sztuk) – 1 pkt, w sumie 180 sztuk. Bloczki mogą mieć maksymalna grubość 1,5 cm.

Instrukcja:

Wstęp do gry i zasady – rozmiar po rozłożeniu 609,6×304,8 mm; składany na pół, druk dwustronny CMYK; wysokiej jakości papier o gramaturze minimum 200-250 g/m².

Notes do punktacji:

80 str. CMYK (4+0) 120mm x 160 mm, sklejany, okładka tylna karton.

Długopis papierowy eko z nadrukiem

Konfekcjonowanie i foliowanie

3. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

4. Szczegółowa treść składowych przedmiotu zamówienia (np. przepisów gry, kart pytań, instrukcji) oraz projekty graficzne składowych przedmiotu umowy przeznaczone do wydruku zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia, po podpisaniu umowy.

5. Przedmiot zamówienia winien zostać przekazany Zamawiającemu jednorazowo, w siedzibie Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia jest traktowany za wykonany w dacie jego odbioru przez Zamawiającego za pisemnym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odmówić jego odbioru.

Wymagania dotyczące etapu składania ofert:

6. Wykonawca powinien wykazać – wraz ze złożeniem oferty – doświadczenie własne w produkcji gier planszowych lub w produkcji wydawnictw muzycznych (akceptowane wydawnictwa muzyczne to muzyczna: płyta CD lub DVD lub płyta winylowa lub kaseta) i udokumentować przy składaniu oferty minimum jedną wcześniejszą prawidłową realizację tego rodzaju (produkcja gry planszowej lub wydawnictwa muzycznego), a to pisemnym dokumentem referencji wystawionym i podpisanym przez zlecającego takie zadanie, określającym tytuł wyprodukowanej gry lub wydawnictwa muzycznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeumpiosenki.pl, lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 18.12.2017 r.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 20.12.2017 r. pod adresem: muzeumpiosenki.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 16.02.2018 r.

Uszczegółowienie warunków postępowania związanego z zapytaniem ofertowym znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe na produkcję gry planszowej_05.12.2017 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.