Zapraszamy do złożenia oferty cenowej

muzeum 05.10.2015

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie:
Opracowania dokumentów stanowiących niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w szczególności studium wykonalności inwestycji oraz analizy popytu.
Projekt dotyczy utworzenia wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Dokumenty powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla perspektywy 2014-2020.
Rozważa się także możliwość rozszerzenia zakresu projektu o modernizację sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Termin złożenia oferty: 08.10.2015 r.
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: kaja.marchel@muzeumpiosenki.pl

Szczegóły zapytania w załączniku: Dok1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.