Zamówienie na „Utworzenie edukacyjnego studia nagrań”

muzeum 09.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z zamówieniem na „Utworzenie edukacyjnego studia nagrań” opublikowanym na stronie: http://muzeumpiosenki.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/9347 na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.