Otwarcie ekspozycji stałej Muzeum, mieszczącej się w siedzibie przy ul. Piastowskiej 14a

planowane jest na 2016 r.