Wybór oferty na wydruk pokonkursowego katalogu z projektami na neon

muzeum 26.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro na wydruk pokonkursowego katalogu z projektami neonu „Zabłyśnij cytatem z piosenki. Zaprojektuj neon dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”.

Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 18.10.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 25.10.2017 r. do godziny 16:00 wpłynęły 2 oferty.

  • Drukarnia „Biały Kruk”, Białystok.
  • Drukarnia „Diament”, Kraków.

Oferta, która nie została uwzględniona przy ocenie (odrzucona) ze  względu na wypłynięcie po terminie:

  • Drukarnia „Oficyna drukarska”, Warszawa.

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 100%

 

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%)
1 Drukarnia „Biały Kruk” Milewscy Spółka Jawnaul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok 300 egz.: 100 pkt.

500 egz.: 100 pkt.

1000 egz.: 100 pkt.

2 Drukarnia „Diament” S.C.ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków 300 egz.: 76,15 pkt.

500 egz.: 85,34 pkt.

1000 egz.: 94,88 pkt.

3 Drukarnia „Oficyna drukarska” Jacek Chmielewskiul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa Oferta odrzucona

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent: Drukarnia „Biały Kruk”.

Oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.

Wybór oferty w formacie pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.