Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie…

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności … więcej >

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówi…

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji nadzoru akustycznego budowy studia nagrań dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych … więcej >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tabli…

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w … więcej >

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówi…

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie … więcej >

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości

W związku z realizacją projektu „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub naduzyciach finansowych, tj. opracowanego … więcej >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Oferty na rewizja, aktualizacja oraz uzupełnienie istniejącego projektu studia nagrań. Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 26.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do dnia 09.05.2017r. do godziny 16:00 wpłynęły dwie … więcej >