Wybór ofert w ramach projektu „Modernizacja infrastruktur…

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że dokonaliśmy wyboru firm realizujących zadanie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury 2017. … więcej >

Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu

Szanowni Państwo, W związku z realizacja projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” współfinansowanego przez MKiDN w ramach zadań Programu „Infrastruktura Kultury 2017″, zapraszamy dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert w odpowiedzi na … więcej >

Montaż i instalacja sprzętu

Miło nam poinformować, że po dokonaniu wyboru firm realizujących zadanie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”, rozpoczęliśmy montaż i instalację zakupionego sprzętu. Dziękujemy współpracującym firmom za terminową i sprawną realizację zadania. Projekt dofinansowany … więcej >

Wybór ofert w ramach projektu „Modernizacja infrastruktur…

Szanowni Państwo, w związku z ponownym rozpatrzeniem ofert na dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego (zapytanie ofertowe nr 08/07/2017) informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KonsBud – Audio S.p. z.o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa.

Unieważnienie wyboru oferty nr 08/07/2017

Unieważniamy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach procedury zapytania ofertowego nr 08/07/2017 na dostawę sprzętu nagłośnieniowego. Dokonana zostanie w tym zakresie ponowna ocena ofert.

Wybór ofert w ramach projektu „Modernizacja infrastruktur…

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że dokonaliśmy wyboru firm realizujących zadanie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury 2017. … więcej >