Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczaj…

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja … więcej >

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zamówienia pu…

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja … więcej >

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczaj…

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów … więcej >

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zamówienia pu…

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby … więcej >

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczaj…

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów … więcej >

Wybór oferty na wydruk pokonkursowego katalogu z projektami…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro na wydruk pokonkursowego katalogu z projektami neonu „Zabłyśnij cytatem z piosenki. Zaprojektuj neon dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania … więcej >