• Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu audio / oświetl…

  Szanowni Państwo, W związku z realizacja projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” współfinansowanego przez MKiDN w ramach zadań Programu „Infrastruktura Kultury 2017″, zapraszamy dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert w odpowiedzi na … więcej >

 • Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu komputerowego

  Szanowni Państwo, W związku z realizacja projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” współfinansowanego przez MKiDN w ramach zadań Programu „Infrastruktura Kultury 2017″, zapraszamy dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert w odpowiedzi na … więcej >

 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówi…

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji nadzoru akustycznego budowy studia nagrań dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych … więcej >

  16.06.2017
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tabli…

  Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w … więcej >

  06.06.2017
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówi…

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie … więcej >

  29.05.2017
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Oferty na rewizja, aktualizacja oraz uzupełnienie istniejącego projektu studia nagrań. Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 26.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do dnia 09.05.2017r. do godziny 16:00 wpłynęły dwie … więcej >

  10.05.2017