• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Oferty na rewizja, aktualizacja oraz uzupełnienie istniejącego projektu studia nagrań. Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 26.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do dnia 09.05.2017r. do godziny 16:00 wpłynęły dwie … więcej >

  10.05.2017
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Oferty na pełnienie funkcji: koordynatora Zamawiającego – inspektor nadzoru dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności … więcej >

  10.05.2017
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie…

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i … więcej >

  26.04.2017
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie…

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i … więcej >

  26.04.2017
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opole, dnia 11.04.2017r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Dotyczy: Oferty na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w … więcej >

  13.04.2017
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie…

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i … więcej >

  03.04.2017