Odtwarzanie dźwięku

Muzealne archiwum to także mnogość przedmiotów o różnorodnym pochodzeniu i użyteczności. Zakładka ta poświęcona jest eksponatom, których nie sposób pominąć ze względu na ich wartość sentymentalną, historyczną i dokumentalną.