Rada Muzeum

Rada Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu została powołana 26.05.2011 r. przez Radę Miasta Opola jako organ nadzorujący działalność Muzeum, sprawujący nad nim opiekę merytoryczną i doradczą.

W skład Rady, na czas kadencji w latach 2015-2019, wchodzą:

Magdalena Turowska-Kowalczyk, wokalistka, menadżer kultury
Zuzanna Dobrucka-Mendyk, zastępca kierownika redakcji TVP Rozrywka
Jan Poprawa, publicysta i krytyk muzyczny
Romuald Lipko, multiinstrumentalista, kompozytor, związany z Budką Suflera
Tymoteusz Pruchnik, kierownik działu Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego
Marek Hojda, kompozytor i aranżer
Piotr Mielec, dyrektor Biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Jan Młotkowski, przedstawiciel ZAiKS
Witold Zembaczyński, poseł na Sejm VIII kadencji