Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

muzeum 13.04.2017

Opole, dnia 11.04.2017r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: Oferty na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

 Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia .3.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 11.04.2017r. do godziny 16:00 wpłynęła  jedna  oferta.

  • B. Pater, Opole, cena oferty brutto: 34.560,00

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent:

  1. B. Pater, Opole.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta wybranego Wykonawcy uzyskała
następującą punktację:
Cena: 100pkt

oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

Wybor ofert ScanImage472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.