Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tablice informacyjne

muzeum 06.06.2017

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 29.05.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 6.06.2017r. do godziny 10:00 wpłynęło siedem ofert.

  • Dot Suport Tomasz Dorota, Cieszanów, cena oferty brutto: 321,03
  • Eurocent M. Sufryd, Opole, cena oferty brutto: 380,00
  • Pracownia Szyldów i Reklam S.C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, Warszawa, cena oferty brutto: 800
  • Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, Brzeg Dolny, cena oferty brutto: 1217,70
  • Amelia Małgorzata Iwaszkiewicz, Dzierżoniów, cena oferty brutto: 1476,00
  • Zakład Budowlany i Reklama Andrzej Osowski, Ełk, cena oferty brutto: 599
  • Giftmax Mariusz Domanowski, Radom, cena oferty brutto: 570,90

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent:

Dot Suport Tomasz Dorota, Cieszanów.

Oferta spelniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta wybranego Wykonawcy uzyskała
następującą punktację:

Cena: 100pkt

oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

Wybór oferty - TABLICE

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.