Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dawid Garczarek 10.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Oferty na rewizja, aktualizacja oraz uzupełnienie istniejącego projektu studia nagrań.

Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 26.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 09.05.2017r. do godziny 16:00 wpłynęły dwie oferty.
1) BSC Systems, cena oferty brutto: 22.140,00 zł
2) DWS Projekt Jacek Wojdalski, cena oferty brutto: 16.482,00 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent:
DWS Projekt Jacek Wojdalski

Oferta spelniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta wybranego Wykonawcy uzyskała następującą punktację:
Cena: 100pkt
oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

Wybór oferty.

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.