Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dawid Garczarek 10.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Oferty na pełnienie funkcji: koordynatora Zamawiającego – inspektor nadzoru dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia .26.04.2017 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 09.05.2017r. do godziny 16:00 wpłynęła jedna oferta.
1) T. Pruski, Opole, cena oferty brutto: 30.800,00 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent:
T. Ptuski, Brynica.

Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta wybranego Wykonawcy uzyskała następującą punktację:
Cena: 100pkt
oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

Wybór oferty

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.