Informacja o unieważnieniu postępowania dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 14.11.2017

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Unieważniam postępowanie z zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z dnia 6 listopada 2017 r., a to na podstawie pkt V.6 tego zapytania z uwagi na niedającą się usunąć wadliwość postępowania – niezgodność jego przebiegu z niektórymi uregulowaniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.